lørdag 26. april 2014

Husvære til leige !Ynskjer du å leige det eine husvære vårt på åremål,
har du sjansen no !
Husvære i 2.etg er klart til innflytting og ventar på
nokon kjekke leigetakarar :)